Dotace

Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2023.

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v 2. nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii (FBŠ Hattrick Brno - muži).
  Výše poskytnuté dotace: 289 000 Kč
 2. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace: 2 119 000 Kč
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků NSA: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace: 1 252 608 Kč
 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků městské části Brno-sever na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 97 000 Kč
 5. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu vrcholového kolektivního sportu – 1. liga žen. Výše poskytnuté dotace: 94 400 Kč
 6. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu vrcholového kolektivního sportu – 1. liga mužů. Výše poskytnuté dotace: 106 200 Kč
 7. Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje. Výše poskytnuté dotace: 150 000 Kč