Dotace

Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2023.

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii (FBŠ Hattrick Brno - muži).
  Výše poskytnuté dotace:1.640.000 Kč
 2. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace:1.410.000,-Kč
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků NSA: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace:1.297.080,-Kč
 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků městské části Brno-sever na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 100 000,-Kč
 5. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu vrcholového kolektivního sportu. Výše poskytnuté dotace: 105.480,-Kč
 6. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu tréninkové činnosti mládežnických družstev. Výše poskytnuté dotace: 150.000,-Kč
 7. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Pravidelná sportovní činnost dospělých..
  Výše poskytnuté dotace: 28.000,-Kč