Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019.

  1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovců v seniorské kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategorii (FBŠ Hattrick Brno - muži). 
    Výše poskytnuté dotace: 402 000,-Kč
  2. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu. 
    Výše poskytnuté dotace: 931 000,-Kč
  3. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu
    Výše poskytnuté dotace: 54 400,-Kč
  4. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.                                                                                                      Výše poskytnuté dotace: 360 000,-Kč
Poslední aktualizace: 15. leden 2020