Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020.

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu talentovaných brněnských mládežnických sportovců v seniorské kategorii. Jmenovitě na florbalové družstvo v seniorské kategorii (FBŠ Hattrick Brno - muži). 
  Výše poskytnuté dotace: 983 000,-Kč, částka na zabezpečené vrcholové soutěže mužů: 177 000,-Kč
 2. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu. 
  Výše poskytnuté dotace: 1 100 000,-Kč
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží talentované mládeže ve florbalu
  Výše poskytnuté dotace: 48 000,-Kč
 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 360 000,-Kč
 5. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace: 1 064 800,-Kč
 6. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 100 000,-Kč
 7. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků městské části Brno-sever na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 45 000,-Kč
Poslední aktualizace: 29. prosinec 2020