Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021.

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s celoroční přípravou a účastí v nejvyšší soutěži ČR vypisované příslušným sportovním svazem v seniorské kategorii (FBŠ Hattrick Brno - muži). 
  Výše poskytnuté dotace: 450.000,-Kč a 820.000,-Kč
 2. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu. 
  Výše poskytnuté dotace:1.297.000,-Kč
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků NSA: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve florbalu.
  Výše poskytnuté dotace:1.103.600,-Kč
 4. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků městské části Brno-sever na projekt: Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží - provoz klubu.
  Výše poskytnuté dotace: 70 000,-Kč
 5. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Český florbal - podpora činnosti klubu v době vládních opatření a znovuobnovení činnosti po skončení opatření. Výše poskytnuté dotace: 83.000,-Kč
 6. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu vrcholového kolektivního sportu. Výše poskytnuté dotace: 261.900,-Kč
 7. Předmětem smlouvy je dotace z JMK na podporu tréninkové činnosti mládežnických družstev. Výše poskytnuté dotace: 100.000,-Kč
Poslední aktualizace: 22. března 2022