Napsal 8. května 2020 Tadeáš Mima v rubrice Oznámení

Hattrick začíná od 11. 5. opět trénovat!

Od pondělí 11. 5. obnovujeme tréninkovou činnost! Tréninky budou probíhat v souladu s vládními nařízeními a jejich výkladem Národní sportovní agentury. Termíny a časy tréninků najdete v KALENDÁŘI svého družstva v ČLENSKÉ SEKCI!

Hattrick začíná od 11. 5. opět trénovat!

Ostatní aktuální pravidla pro trénování:

 • Sraz hráčů je v čase začátku tréninku před vstupem do areálu haly SH Hattrick Brno (kovová brána u dřevěné boudy), kde hráče vyzvedne trenér. V případě tréninků konaných mimo areál Lesná (ZŠ Horní, CESA VUT) viz info trenéři.
 • Po tréninku trenér odvádí hráče před vstup do areálu haly SH Hattrick Brno (kovová brána u dřevěné boudy), kde hráče v čase konce tréninků vypouští.
 • V pauze mezi jednotlivými tréninky, během níž dojde k bezpečnému vystřídání tréninkových skupin, proběhne v případě potřeby nutná dezinfekce.
 • Před a po tréninku si všichni účastníci tréninku dezinfikují ruce připraveným prostředkem.
 • V průběhu tréninku nemusí mít hráči roušky, trenéři a ostatní osoby ano.
 • Hráči si mají povinnost na trénink nosit tričko bílé a tmavé barvy (z důvodu zákazu používání rozlišovacích dresů).
 • Každý hráč musí mít s sebou vlastní lahev s pitím.
 • Hráči chodí na trénink ideálně již převlečení a pouze se přezouvají (boty se budou ukládat v prostoru vymezeném pro obuv), v případě potřeby bude možné si odložit věci (mikina, tepláky, batoh) na hale ve vymezeném prostoru (šatny a sprchy jsou uzavřeny). Brankáři budou mít vymezený prostor pro přestrojení do brankářského vybavení.
 • Vstup na toaletu bude umožněn jednotlivě a vždy před a po použití toalety následuje desinfekce připraveným prostředkem.
 • Vstup do haly je povolen pouze hráčům a trenérům (rodiče nemají vstup povolen).
 • Pokud dítě jeví jakékoliv známky nemoci, na trénink ho nepouštějte. V případě, že by dítě jevilo známky onemocnění na tréninku, je neprodleně kontaktován zákonný zástupce a dítě je z tréninku vyloučeno.

Zdravotní stav všech trenérů bude monitorován, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků tréninkového procesu.

Účast dětí na trénincích je dobrovolná a záleží na hráči a jeho zákonném zástupci. Prosíme o včasné potvrzování a omlouvání účasti na tréninku z důvodu efektivní organizace tréninkových jednotek (všechny provádět prostřednictvím ČLENSKÉ SEKCE).

Těšíme se na viděnou!